ریپ ها تا بعد از ظهر کامل می شوند.

X264.300MB-BWBP :
Name ScreenShot Size
Absentia.S01E01.iNTERNAL.720p.HDTV.x264-SFM.300MB-BWBP.mkv 86.06 KB347.72 MB
Conan.2010.2017.09.19.Conan.Without.Borders.Israel.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-doosh.300MB-BWBP.mkv 1011.32 KB310.19 MB
conan.2017.09.25.diego.luna.720p.hdtv.x264-crooks.300MB-BWBP.mkv 735.73 KB315.25 MB
dancing.with.the.stars.us.s25e02.720p.web.x264-tbs.300MB-BWBP.mkv 1.34 MB630.15 MB
Doctor.Foster.S02E04.720p.HDTV.x264-ORGANiC.300MB-BWBP.mkv 790.33 KB415.58 MB
Heartland.CA.S11E01.720p.HDTV.x264-aAF.300MB-BWBP.mkv 916.54 KB322.88 MB
james.corden.2017.09.25.jeremy.piven.720p.web.x264-tbs.300MB-BWBP.mkv 734.96 KB292.9 MB
jimmy.fallon.2017.09.25.madonna.720p.web.x264-tbs.300MB-BWBP.mkv 1.38 MB298.95 MB
jimmy.kimmel.2017.09.25.viola.davis.720p.web.x264-tbs.300MB-BWBP.mkv 265.1 KB295.19 MB
Kevin.Can.Wait.S02E01.720p.HDTV.x264-KILLERS.300MB-BWBP.mkv 825.48 KB152.43 MB
Liar.S01E01.720p.HDTV.x264-ORGANiC.300MB-BWBP.mkv 440.93 KB338.62 MB
Liar.S01E02.720p.HDTV.x264-ORGANiC.300MB-BWBP.mkv 714.35 KB329.75 MB
Liar.S01E03.720p.HDTV.x264-ORGANiC.300MB-BWBP.mkv 446.91 KB329.98 MB
marvels.spider.man.s01e01.720p.hdtv.x264-w4f.300MB-BWBP.mkv 337.49 KB157.5 MB
marvels.spider.man.s01e02.720p.hdtv.x264-w4f.300MB-BWBP.mkv 365.24 KB157.42 MB
marvels.spider.man.s01e03.720p.hdtv.x264-w4f.300MB-BWBP.mkv 697.44 KB161.25 MB
marvels.spider.man.s01e06.720p.hdtv.x264-w4f.300MB-BWBP.mkv 368.4 KB157.35 MB
NCIS.New.Orleans.S04E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION.300MB-BWBP.mkv 907.63 KB316.78 MB
penn.and.teller.fool.us.s04e11.720p.web.x264-tbs.300MB-BWBP.mkv 850.88 KB312.2 MB
philip.k.di...cks.electric.dreams.s01e01.720p.hdtv.x264-mtb.300MB-BWBP.mkv 559.33 KB382.1 MB
philip.k.di...cks.electric.dreams.s01e02.720p.hdtv.x264-mtb.300MB-BWBP.mkv 1.03 MB353.39 MB
Rellik.S01E01.720p.iP.WEB-DL.AAC2.0.H.264-BTW.300MB-BWBP.mkv 371.9 KB414.46 MB
Rellik.S01E02.720p.iP.WEB-DL.AAC2.0.H.264-BTW.300MB-BWBP.mkv 748.71 KB414.02 MB
rellik.s01e03.720p.hdtv.x264-mtb.300MB-BWBP.mkv 732.31 KB420.4 MB
ridiculousness.s10e10.720p-yestv.300MB-BWBP.mkv 417.64 KB150.26 MB
Scorpion.S04E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION.300MB-BWBP.mkv 810.13 KB316.84 MB
so.you.think.you.can.dance.s14e15.720p.web.x264-tbs.300MB-BWBP.mkv 1.1 MB623.73 MB
stephen.colbert.2017.09.25.sterling.k.brown.720p.web.x264-tbs.300MB-BWBP.mkv 1.13 MB302.29 MB
The.Big.Bang.Theory.S11E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION.300MB-BWBP.mkv 1.45 MB151.64 MB
The.Brave.S01E01.720p.HDTV.x264-KILLERS.300MB-BWBP.mkv 646.32 KB309.37 MB
The.Mindy.Project.S06E03.May.Divorce.Be.With.You.720p.HULU.WEB-DL.AAC2.0.H.264-monkee.300MB-BWBP.mkv 946.39 KB168.22 MB
the.voice.s13e01.720p.web.x264-tbs.300MB-BWBP.mkv 408.15 KB618.96 MB
Young.Sheldon.S01E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION.300MB-BWBP.mkv 1.46 MB156.64 MB
Totals: 33 File 10.18 GB

توضیحاتی در مورد کدک X265
با انکود x265 ممکن است فایل نهایی به نصف حجم x264 برسد
دستگاهای پلیر خانگی این نوع فرمت را پشتیبانی نمی کنند
برنامه های کامپیوتری VLC media player و KMPlayer بهترین برنامه ها برای پخش این فرمت می باشند

x265 :
Name ScreenShot Size
Absentia.S01E01.iNTERNAL.720p.HDTV.-SFM.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 106.09 KB223.71 MB
Conan.2010.2017.09.19.Conan.Without.Borders.Israel.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.-doosh.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 1.05 MB200.27 MB
conan.2017.09.25.diego.luna.720p.hdtv.-crooks.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 763.48 KB203.38 MB
dancing.with.the.stars.us.s25e02.720p.web.-tbs.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 1.61 MB406.58 MB
Doctor.Foster.S02E04.720p.HDTV.-ORGANiC.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 695.42 KB267.56 MB
Heartland.CA.S11E01.720p.HDTV.-aAF.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 905.35 KB207.77 MB
james.corden.2017.09.25.jeremy.piven.720p.web.-tbs.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 766.67 KB187.07 MB
jimmy.fallon.2017.09.25.madonna.720p.web.-tbs.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 1.3 MB193.51 MB
jimmy.kimmel.2017.09.25.viola.davis.720p.web.-tbs.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 286.73 KB190.33 MB
Kevin.Can.Wait.S02E01.720p.HDTV.-KILLERS.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 829.3 KB98.16 MB
Liar.S01E01.720p.HDTV.-ORGANiC.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 329.54 KB218.09 MB
Liar.S01E02.720p.HDTV.-ORGANiC.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 680.52 KB212.25 MB
Liar.S01E03.720p.HDTV.-ORGANiC.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 405.73 KB212.43 MB
marvels.spider.man.s01e01.720p.hdtv.-w4f.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 360.94 KB101.39 MB
marvels.spider.man.s01e02.720p.hdtv.-w4f.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 396.72 KB101.31 MB
marvels.spider.man.s01e03.720p.hdtv.-w4f.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 733.69 KB103.52 MB
marvels.spider.man.s01e06.720p.hdtv.-w4f.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 394.99 KB101.26 MB
NCIS.New.Orleans.S04E01.720p.HDTV.X-DIMENSION.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 801.68 KB203.75 MB
penn.and.teller.fool.us.s04e11.720p.web.-tbs.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 772.04 KB200.85 MB
philip.k.di..cks.electric.dreams.s01e01.720p.hdtv.-mtb.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 612.15 KB245.9 MB
philip.k.di..cks.electric.dreams.s01e02.720p.hdtv.-mtb.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 1023.46 KB227.19 MB
Rellik.S01E01.720p.iP.WEB-DL.AAC2.0.H.-BTW.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 376.08 KB266.32 MB
Rellik.S01E02.720p.iP.WEB-DL.AAC2.0.H.-BTW.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 785.55 KB265.4 MB
rellik.s01e03.720p.hdtv.-mtb.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 726.28 KB269.85 MB
ridiculousness.s10e10.720p-yestv.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 450.96 KB96.95 MB
Scorpion.S04E01.720p.HDTV.X-DIMENSION.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 789.38 KB203.7 MB
so.you.think.you.can.dance.s14e15.720p.web.-tbs.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 1.11 MB402.23 MB
stephen.colbert.2017.09.25.sterling.k.brown.720p.web.-tbs.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 1.08 MB192.98 MB
The.Big.Bang.Theory.S11E01.720p.HDTV.X-DIMENSION.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 1.41 MB97.48 MB
The.Brave.S01E01.720p.HDTV.-KILLERS.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 623.77 KB199.19 MB
The.Mindy.Project.S06E03.May.Divorce.Be.With.You.720p.HULU.WEB-DL.AAC2.0.H.-monkee.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 968.02 KB108.3 MB
the.voice.s13e01.720p.web.-tbs.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 406.67 KB400.32 MB
Young.Sheldon.S01E01.720p.HDTV.X-DIMENSION.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 1.51 MB100.57 MB
Totals: 33 File 6.55 GB

تبدیل لینک دانلود به FTP