ریپ ها تا بعد از ظهر کامل می شوند.

X264.300MB-BWBP :
Name ScreenShot Size
big.brother.us.s19e34.720p.hdtv.x264-bajskorv.300MB-BWBP.mkv 623.73 KB312.57 MB
bojack.horseman.s04e01.720p.web.x264-strife.300MB-BWBP.mkv 999.27 KB193.83 MB
bojack.horseman.s04e02.720p.web.x264-strife.300MB-BWBP.mkv 727.36 KB193.72 MB
bojack.horseman.s04e03.720p.web.x264-strife.300MB-BWBP.mkv 657.84 KB194.83 MB
bojack.horseman.s04e04.720p.web.x264-strife.300MB-BWBP.mkv 825.97 KB191.15 MB
bojack.horseman.s04e05.720p.web.x264-strife.300MB-BWBP.mkv 757.87 KB192.04 MB
bojack.horseman.s04e06.720p.web.x264-strife.300MB-BWBP.mkv 595.51 KB190.31 MB
bojack.horseman.s04e07.720p.web.x264-strife.300MB-BWBP.mkv 502.95 KB191.85 MB
bojack.horseman.s04e08.720p.web.x264-strife.300MB-BWBP.mkv 967.03 KB191.25 MB
bojack.horseman.s04e09.720p.web.x264-strife.300MB-BWBP.mkv 722.83 KB194.29 MB
bojack.horseman.s04e10.720p.web.x264-strife.300MB-BWBP.mkv 963.5 KB192.43 MB
bojack.horseman.s04e11.720p.web.x264-strife.300MB-BWBP.mkv 477.72 KB192.49 MB
bojack.horseman.s04e12.720p.web.x264-strife.300MB-BWBP.mkv 588.12 KB193.18 MB
catfish.the.tv.show.s06e20.proper.720p.hdtv.x264-w4f.300MB-BWBP.mkv 837.57 KB300.13 MB
Girlf...riends.Guide.to.Divorce.S04E04.720p.HDTV.x264-AVS.300MB-BWBP.mkv 1.45 MB310.28 MB
Ice.Road.Truckers.S11E03.720p.HDTV.x264-KILLERS.300MB-BWBP.mkv 1.41 MB307.12 MB
james.corden.2017.09.07.dana.carvey.720p.web.x264-tbs.300MB-BWBP.mkv 851.63 KB292.81 MB
jimmy.fallon.2017.09.07.reese.witherspoon.720p.web.x264-tbs.300MB-BWBP.mkv 1.33 MB306.15 MB
jimmy.kimmel.2017.09.07.david.spade.720p.web.x264-tbs.300MB-BWBP.mkv 1002.54 KB295.73 MB
One.Mississippi.S01E01.Pilot.720p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-CasStudio.300MB-BWBP.mkv 884.99 KB189.25 MB
One.Mississippi.S01E02.Effects.720p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-CasStudio.300MB-BWBP.mkv 1.57 MB185.03 MB
One.Mississippi.S01E03.The.Cats.Out.720p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-CasStudio.300MB-BWBP.mkv 1.5 MB197.76 MB
One.Mississippi.S01E04.Let.the.Good.Times.Roll.720p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-CasStudio.300MB-BWBP.mkv 635.55 KB192.56 MB
One.Mississippi.S01E05.How.bout.Now.How.bout.Right.Now.720p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-CasStudio.300MB-BWBP.mkv 1.16 MB190.76 MB
One.Mississippi.S01E06.New.Contact.720p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-CasStudio.300MB-BWBP.mkv 877.46 KB198.13 MB
one.mississippi.s02e01.720p.web.h264-strife.300MB-BWBP.mkv 1.07 MB195.11 MB
one.mississippi.s02e02.repack.720p.web.h264-strife.300MB-BWBP.mkv 932.33 KB193.95 MB
one.mississippi.s02e03.720p.web.h264-strife.300MB-BWBP.mkv 1.26 MB209.07 MB
one.mississippi.s02e04.repack.720p.web.h264-strife.300MB-BWBP.mkv 1.15 MB213.68 MB
one.mississippi.s02e05.720p.web.h264-strife.300MB-BWBP.mkv 1.1 MB203.69 MB
one.mississippi.s02e06.repack.720p.web.h264-strife.300MB-BWBP.mkv 1.28 MB213.5 MB
penn.and.teller.fool.us.s04e08.720p.web.x264-tbs.300MB-BWBP.mkv 10.07 KB301.49 MB
project.runway.s16e04.720p.web.h264-tbs.300MB-BWBP.mkv 1.41 MB443.25 MB
stephen.colbert.2017.09.07.senator.bernie.sanders.720p.web.x264-tbs.300MB-BWBP.mkv 1.2 MB302.58 MB
whose.line.is.it.anyway.us.s13e12.720p.web.x264-tbs.300MB-BWBP.mkv 986.6 KB152.83 MB
Zoo.S03E11.720p.HDTV.X264-DIMENSION.300MB-BWBP.mkv 673.9 KB315.5 MB
Totals: 36 File 8.14 GB

توضیحاتی در مورد کدک X265
با انکود x265 ممکن است فایل نهایی به نصف حجم x264 برسد
دستگاهای پلیر خانگی این نوع فرمت را پشتیبانی نمی کنند
برنامه های کامپیوتری VLC media player و KMPlayer بهترین برنامه ها برای پخش این فرمت می باشند

x265 :
Name ScreenShot Size
big.brother.us.s19e34.720p.hdtv.-bajskorv.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 666.62 KB201.41 MB
bojack.horseman.s04e01.720p.web.-strife.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 932.54 KB124.39 MB
bojack.horseman.s04e02.720p.web.-strife.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 767.35 KB124.28 MB
bojack.horseman.s04e03.720p.web.-strife.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 569.38 KB124.96 MB
bojack.horseman.s04e04.720p.web.-strife.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 814.83 KB122.68 MB
bojack.horseman.s04e05.720p.web.-strife.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 705.63 KB123.19 MB
bojack.horseman.s04e06.720p.web.-strife.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 555.3 KB122.24 MB
bojack.horseman.s04e07.720p.web.-strife.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 496.71 KB122.99 MB
bojack.horseman.s04e08.720p.web.-strife.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 916.37 KB122.75 MB
bojack.horseman.s04e09.720p.web.-strife.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 736.98 KB124.65 MB
bojack.horseman.s04e10.720p.web.-strife.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 1.13 MB123.47 MB
bojack.horseman.s04e11.720p.web.-strife.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 499.66 KB123.4 MB
bojack.horseman.s04e12.720p.web.-strife.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 558.72 KB123.87 MB
catfish.the.tv.show.s06e20.proper.720p.hdtv.-w4f.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 797.8 KB193.25 MB
Girlf..riends.Guide.to.Divorce.S04E04.720p.HDTV.-AVS.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 1.46 MB199.79 MB
Ice.Road.Truckers.S11E03.720p.HDTV.-KILLERS.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 1.35 MB197.83 MB
james.corden.2017.09.07.dana.carvey.720p.web.-tbs.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 870.66 KB186.84 MB
jimmy.fallon.2017.09.07.reese.witherspoon.720p.web.-tbs.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 1.31 MB198.02 MB
jimmy.kimmel.2017.09.07.david.spade.720p.web.-tbs.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 996.63 KB190.94 MB
One.Mississippi.S01E01.Pilot.720p.AMZN.WEBRip.DD5.1.-CasStudio.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 885.29 KB121.89 MB
One.Mississippi.S01E02.Effects.720p.AMZN.WEBRip.DD5.1.-CasStudio.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 1.57 MB119.19 MB
One.Mississippi.S01E03.The.Cats.Out.720p.AMZN.WEBRip.DD5.1.-CasStudio.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 1.42 MB127.37 MB
One.Mississippi.S01E04.Let.the.Good.Times.Roll.720p.AMZN.WEBRip.DD5.1.-CasStudio.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 563.48 KB123.94 MB
One.Mississippi.S01E05.How.bout.Now.How.bout.Right.Now.720p.AMZN.WEBRip.DD5.1.-CasStudio.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 1.11 MB122.84 MB
One.Mississippi.S01E06.New.Contact.720p.AMZN.WEBRip.DD5.1.-CasStudio.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 904.21 KB127.59 MB
one.mississippi.s02e01.720p.web.h-strife.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 1.03 MB125.72 MB
one.mississippi.s02e02.repack.720p.web.h-strife.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 916.95 KB124.97 MB
one.mississippi.s02e03.720p.web.h-strife.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 1.23 MB134.69 MB
one.mississippi.s02e04.repack.720p.web.h-strife.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 1.17 MB137.7 MB
one.mississippi.s02e05.720p.web.h-strife.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 1.05 MB131.24 MB
one.mississippi.s02e06.repack.720p.web.h-strife.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 1.26 MB137.56 MB
penn.and.teller.fool.us.s04e08.720p.web.-tbs.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 6.09 KB193.86 MB
project.runway.s16e04.720p.web.h-tbs.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 1.46 MB285.52 MB
stephen.colbert.2017.09.07.senator.bernie.sanders.720p.web.-tbs.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 1.21 MB193.09 MB
whose.line.is.it.anyway.us.s13e12.720p.web.-tbs.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 906.8 KB98.41 MB
Zoo.S03E11.720p.HDTV.X-DIMENSION.HEVC.x265.200MB-BWBP.mkv 623.1 KB202.79 MB
Totals: 36 File 5.23 GB

تبدیل لینک دانلود به FTP